Feuerstein

Feuerstein užsiėmimai vaikams metu siekiama ugdyti gabius ir talentingus vaikus, specialių poreikių vaikus, hiperaktyvius vaikus, vaikus, siekiančių geresnių mokymosi rezultatų.  Pagrindiniai Feuerstein programos tikslai:

  • lavinti vaikų kognityvines funkcijas:
  • stiprinti vidinę mokymosi motyvaciją;
  • padėti pagerinti mokymosi įgūdžius.

Feuerstein užsiėmimai vaikams:

REGISTRUOTIS

Kontaktai
Kainos ir tvarkaraštis