Papildomas pradinukų mokymas

Papildomas pradinukų mokymas.

Mokymosi spragų šalinimas ir motyvacijos mokytis didinimas

Pagalba ruošiant namų darbus

Mokykloje įgytų žinių gilinimas ir įtvirtinimas

Pagal vaiko poreikius ir žinias parinktos užduotys

Ruošimas standartizuotiems testams

 

Papildomas pradinukų mokymas:

REGISTRUOTIS

Kontaktai
Kainos ir tvarkaraštis